Uzlādes cena

Izstrādājot uzlādes cenas politiku, e-Motion ņēma vērā staciju tīklā esošo uzlādes staciju specifiku, atrašanās vietas un Latvijā pieejamo eletromobiļu tehniskos raksturlielumus.

Uzlādes cena tiek aprēķināta kā matemātiska summa, kas sastāv no atsevišķām sastāvdaļām:

  • 1. elektroenerģijas cena - Latvenergo noteiktais T1 PAMATA tarifs 0,1252 EUR/ kWh;
  • 2. uzlādes stacijas izmantošanas izmaksas 1,00 EUR/ stundā*, kas saistītas ar:
    • - iekārtas amortizāciju, uzturēšanu un attīstību;
    • - tirdzniecības darbībām saistītām izmaksām;
  • 3. pievienotās vērtības nodoklis - 21%.

* Laika vienība uzlādes maksas aprēķināšanai ir pilna stunda (60 minūtes). 1 stunda tiek skaitīta no laika, kad elektromobilis tiek pieslēgts pie uzlādes stacijas. Precīzs uzlādes stacijas izmantošanas laiks tiek norādīts uz displeja, beidzot uzlādi. Ja uzlāde ir pārsniegusi 60 minūtes, piemēram 75 min., maksa par nepilnām 2 stundām tiek aprēķināta kā par pilnām 2 stundām (120 min.).

Elektromobiļu uzlādes izmaksu piemēri

No kā sastāv maksājums par uzlādi

Kopējo maksājumu veido atsevišķas sastāvdaļas: